Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu GATE
Phiên bản : Season 6.3 Classic 7 Class Season 6 Website : https://mugate.com.vn
EXP : 35x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo Đấu Sĩ (MG) : 180 Level Trang Tài Khoản : https://id.mugate.com.vn
Tối đa Cánh Cấp 3 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : https://id.mugate.com.vn
Giới hạn Reset 3 lần / ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 5 Rs 2000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/mugatecomvn
Antihack : Pro 99% Zen : 5.000.000 Groups : https://www.facebook.com/groups/congdongmuvietnampc
Sub Lộ trình phát triển:
1 14 ngày sau open mở tháp tinh luyện.
2 5 ngày sau open, Mở kundun kalima 7, Medusa Vulcanus 24h hồi sinh.
3 14 ngày sau Event Công Thành Chiến Lần 1
4 14 Ngày sau Open, Drop Đồng Xu may mắn đổi Lông vũ hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc
5 30 ngày sau open cập nhật Item + Vũ Khí cấp 6
6 60 ngày sau open cập nhật Item + Vũ Khí cấp 7
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 VÀ 5 Không Không Không Không
3 VÀ 4 Không Không Không
6 Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng Tấn Công 2-3 0h00, 4h00 ,8h00 ,12h00, 16h00, 20h00,22h00 Box Kundun 1-5 Box 1,2,3 : Lorencia, Noria, Devias
Box 4 : Atlans
Box 5 : Tarkan
Đi săn

Blood Castle Vip 2-3 0h30, 10h30, 12h30, 16h30, 20h30, 22h30 Tiêu diệt 300 quái BC7
nhận 1 ngọc vào rương
Sub PK có PK Tham gia tại Devias

Devil Square 2-3 3h, 7h, 11h, 15h, 19h30, 23h Tiêu diệt 200 quái DV6
nhận 1 ngọc vào rương
Sub PK có PK Tham gia tại Noria

Chaos Castle 3 1h, 5h, 9h, 17h, 23h Đồ Thần, Ngọc Win CC7 sẽ nhận ngọc
10% Drop đồ thần
Sử dụng Giáp Hỗn Nguyên

Chaos Castle (VIP) 10 21h00 Đồ Thần, Ngọc 20 Bless + 20 Soul
50% Drop đồ thần
Không Party, Không Buff

Binh Đoàn Phù Thủy 2-3 2h, 6h ,10h ,14h, 18h, 22h 01 Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Siêu Boss 1 13h, 21h20 Item exl cấp 5 + item Thần Map Vulcanus Medusa + Kundun

Summer Event 10 13h45,19h45 Ngọc,Zen Lorencia tọa độ 187,116 - 187,113 - 191,115 Không Party, Không Buff

Thỏ Ngọc Event 2-3 12h45,20h45 Ngọc,Zen Lorencia tọa độ 187,116 - 187,113 - 191,115 Có Party, buff

Vua PK 10 21h10 Ngọc NPC Event PK tại Devias Không Party, Không Buff

Rakion 1 11h30, 19h30 Item exl cấp 5 Map Rakion Selupan

Dungeon 3 War 1 21h40 Item exl cấp 5 Map Dungeon 3 Medusa

Đầm lầy chết 3 22h45 Item exl cấp 5 Map Swamp Of Peace Medusa
Sky Event 3 13h30 Item thần Map Devias Kundun

Gaion 3 Cả Ngày Item Exl - Gaion Chủ Nhật Rơi Vũ Khí Map Devias 3 Vượt Map Gaion